kull 2022 (2)

Vi fikk valper 17 februar etter Toxaris Dear Jessie og ch Goldstaffs google me ( Testo)

Jessie:

HD: A

AD:0

Øyeslyst fri men med 1 feilstilt øyehår

L2hga: gen fri

HC. gen fri


Testo:

HD:C

AD:0

øyelyst fri

L2hga gen fri

HC gen fri

Det ble født 6 valper etter Jessie og Testo, 4 tisper og 2 hanner, hvor ene hannen dessverre var dødfødt og gikk ikke få liv i.


kl 11.15 tispe 260 gr (Toxaris Charisma)

kl11.54 tispe 255 gr (Toxaris Beth)

kl 12.24 hannhund 240gr ( Toxaris Cold Gin)

kl 12,47 tispe 265 gr (Toxaris Christine Sixteen)

kl 13.05 tispe 260 gr (Toxaris Torpedo Girl)

kl 14.40 hannhund , død